RASSTANDARD FÖR PUDEL

Pudelns hemland är Frankrike. År 1936 bildades Franska Pudelklubben som samma år utgav den första standarden (rasbeskrivning) för pudel. Här följer ett utdrag ur dagens pudelstandard:

 

 

PUDEL

(Caniche)

 

 

Grupp 9

FCI-nummer 172

 

Originalstandard 2007-03-06

 

FCI-Standard 2007-04-18; franska

 

SKKs Standardkommitté 2007-12-11

 

Ursprungsland/

hemland: Frankrike

 

Användningsområde: Sällskapshund

 

FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 2

 

Bakgrund/ändamål :

 

Ordet caniche (det franska namnet för pudel) kommer från ordet

”cane”, femininum av canard (= and). Rasen härstammar från

barbet med vilken den fortfarande har mycket gemensamt. Ursprungligen

användes pudel vid jakt på sjöfågel. I länder utanför

Frankrike hänför sig ordet caniche till att ”plaska i vatten”. År 1743

kallade man barbettik för ”caniche”. Så småningom kom barbet

och pudel att skiljas åt. Uppfödarna bemödade sig om att bibehålla

ursprungstypen och enfärgad päls. Pudeln har blivit mycket populär

som sällskapshund tack vare sitt vänliga, glada och trogna sätt,

men också tack vare att den finns i fyra storlekar och i olika färger,

något för alla smaker.

 

Helhetsintryck:

 

Pudeln skall vara av normaltyp och ha en karakteristisk, krusig päls

och förekommer som ullpudel eller snörpudel. Pudeln skall ge

intryck av klokhet och ständigt vara alert och aktiv. Den skall vara

harmoniskt byggd och ge intryck av elegans och stolthet.

 

Viktiga

måttförhållanden:

 

- Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd.

- Kroppslängden från skulderled till sittbensknöl skall något överstiga

  mankhöjden.

- Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korset.

- Höjden upp till armbågen skall utgöra 5/9 av mankhöjden

 

 

Uppförande/karaktär:

Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras,

vilket gör den till en särskilt trevlig sällskapshund

 

Huvud:

Huvudet skall vara elegant, rakskuret och i proportion till kroppen.

Det skall vara välmejslat, inte grovt men inte heller överdrivet förfinat.

 

Skallparti

Skallens bredd skall understiga halva huvudets längd. Skallpartiet

skall ovanifrån sett verka ovalt och från sidan sett lätt konvext.

Skallens och nospartiets linjer skall vara lätt divergerande. Ögonbrynsbågarna

skall vara måttligt framträdande och vara täckta av lång

päls. Pannfåran skall vara bred mellan ögonen och smalna av mot

nackknölen, som skall vara mycket markerad. (Hos dvärgvarianterna

får nackknölen vara något mindre markerad.)

 

Stop

Stopet skall vara föga markerat

Nostryffel 

Nostryffeln skall vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala

profilen. Näsborrarna skall vara öppna. Nostryffeln skall vara svart

hos svarta, vita och grå pudlar, den skall vara brun hos bruna

pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall nostryffeln vara

brun eller svart

 

Nosparti

Nosryggen skall vara helt rak. Nospartiets längd skall motsvara

ungefär 9/10 av skallens längd. Underkäkens ben skall vara nästan

parallella. Nospartiet skall vara kraftfullt och dess undre kontur

skall utgöras av käkbenet och inte av överläppsranden

 

Läppar 

 Läpparna skall vara måttligt utvecklade, tämligen torra och medeltjocka.

Överläppen skall vila på den undre utan att hänga över.

Läpparna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall

vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar

skall läpparna vara mer eller mindre mörkt bruna eller svarta.

Mungiporna får inte vara framträdande

 

Käkar/Tänder

Saxbett med starka tänder.

 

Kinder

Kinderna skall inte vara framträdande, utan följa kindbenens konturer.

Partiet under ögonen skall vara utmejslat och föga utfyllt.

Okbågarna skall endast vara svagt framträdande.

 

Ögon

Ögonen skall ha ett livligt uttryck. De skall vara placerade i höjd

med stopet och vara lätt snedställda. Ögonen skall vara mandelformade.

De skall vara svarta eller mörkbruna. Hos bruna pudlar

kan ögonen få vara mörkt bärnstensfärgade. Ögonkanterna skall

vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos

bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar kan ögonkanterna

vara bruna eller svarta

 

Öron

Öronen skall vara tämligen långa och hänga utmed kinderna. Öronen

skall vara ansatta i förlängningen av en tänkt linje från

nostryffelns ovansida och under och förbi den yttre ögonvrån. De

skall vara flata och vidga sig från ansättningen och vara avrundade

längst ner. Öronen skall vara täckta av vågig och mycket lång päls.

Öronlädret skall nå fram till mungipan

 

Hals:

Halsen skall vara stark, lätt välvd bakom nacken, medellång och

välproportionerlig. Huvudet skall bäras högt och stolt. Halsen skall

vara fri från löst halsskinn och oval i genomskärning. Den skall vara

något kortare än huvudet.

Kropp:

Kroppen skall vara välproportionerlig. Kroppslängden skall något

överstiga mankhöjden

 

Manke

 

Manken skall vara måttligt markerad.

 

Rygg

  

Ryggen skall vara kort. Överlinjen skall vara harmonisk och fast.

Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korsets

högsta punkt.

 

Ländparti

Ländpartiet skall vara fast och muskulöst.

 

Kors

Korset skall vara avrundat utan att vara brant.

 

Bröstkorg 

Bröstbensknappen skall vara lätt framträdande och vara placerad

tämligen högt. Bröstkorgen skall nå ner till armbågen. Dess bredd

skall motsvara 2/3 av dess djup. Hos storpudel skall bröstomfånget,

mätt bakom skuldrorna, överstiga mankhöjden med minst 10 cm.

Bröstkorgen skall vara oval och den skall vara bred i ryggpartiet.

 

Underlinje

Buk och flanker skall vara uppdragna utan att vara vinthundsaktiga.

 

Svans

Svansen skall vara tämligen högt ansatt i linje med länden. Den kan

vara okuperad eller kuperad till en tredjedel från svansansättningen

eller till hälften av sin naturliga längd. Svansen kan sänkas när

hunden står stilla. När hunden rör sig bärs den snett uppåt.

 

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

 

Extremiteter:

 

Framställ:

Frambenen skall vara fullständigt raka och parallella med välutvecklade

muskler och god benstomme. Avståndet från armbågen

till marken skall något överstiga hälften av mankhöjden.

 

Skulderblad

Skuldrorna skall vara snedställda och muskulösa. Skulderbladen

skall bilda en vinkel på ungefär 110 grader mot överarmsbenen.

 

Överarm

 

Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

 

Handlov

Handlovarna skall vara i linje med underarmens framsida.

 

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och nästan lodräta från sidan sett.

.

Framtassar

 

Framtassarna skall vara tämligen små, slutna och ha formen av en

kort oval. Tårna skall vara väl välvda och fasta. Trampdynorna skall

vara tjocka och hårda. Klorna skall vara svarta hos svarta och grå

pudlar, De skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos vita pudlar får

klorna ha alla nyanser från hornfärg till svart. Hos aprikosfärgade

och röda pudlar skall klorna vara bruna eller svarta.

 

Bakställ:

 

Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett med välutvecklade och

tydligt framträdande muskler. Hasorna skall vara tämligen vinklade.

Vinklarna i höftled, knäled och hasled skall vara markerade

 

Lår

Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

 

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara tämligen korta och vertikala. Pudeln skall

vara född utan sporrar på bakbenen.

 

Baktassar

Baktassar, se framtassar.

 

Rörelser:

 

Rörelserna skall vara fjädrande och lätta.

 

 

Hud:

 

Huden skall vara smidig, stram och pigmenterad. Hos svarta, bruna,

grå, aprikosfärgade och röda pudlar skall pigmenteringen harmoniera

med pälsfärgen. Vita pudlar skall helst ha silverfärgad hud.

 

 

Päls:

 

Pälsstruktur

Ullpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig,

krusig och spänstig samt gör motstånd mot handens tryck.                         

Pälsen skall vara tjock och ymnig med jämn längd samt ha enhetligt

stora lockar.

Snörpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig

och tät. Pälsen skall bilda karakteristiska snören som skall vara

minst 20 cm långa.

 

Färg

 

Färgen skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå, aprikos eller röd.

Brun : Färgen skall vara ren, tämligen mörk, jämn och mättad.

Beige färg eller ljusare nyanser därav är inte tillåtet.

Grå : Färgen skall vara jämn och ren och får varken vara svart- eller

vitaktig.

Aprikos : Färgen skall vara jämn och får inte närma sig blek fawn,

sand eller rött.

Röd : Färgen skall vara jämn över hela pälsen och får aldrig närma

sig aprikos.

Ögonkanter, nostryffel, läppar, tandkött, gom, anus, pung och

trampdynor skall vara väl pigmenterade.

 

Storlek/vikt:

 

Mankhöjd

Storpudel: Över 45 cm till och med 60 cm med en tolerans

på 2 cm uppåt.

Storpudeln skall vara som en förstorad kopia av mellanpudeln från

vilken den har behållit samma kännetecken.

Mellanpudel: Över 35 cm till och med 45 cm

Dvärgpudel: Över 28 cm till och med 35 cm.

Dvärgpudeln skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel.

I så stor utsträckning som möjligt skall samma proportioner

bibehållas. Inget dvärglikt utseende får förekomma.

Toypudel: Över 24 cm till och med 28 cm (idealet är 25 cm)

med en tolerans på 1 cm nedåt.

Toypudeln skall i sin helhet behålla intryck av dvärgpudeln. Samma

proportioner bibehålls och skall motsvara alla standardens krav.

Inget dvärglikt utseende får förekomma. Enbart nackknölen kan

vara något mindre markerad.

 

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

- Karprygg eller svankrygg

- Svans som är för lågt ansatt

- Överdrivet rastlös (nervig)

- Tänder:

- Avsaknad av 2 P1or beaktas ej

- Avsaknad av en eller symmetrisk avsaknad av två P2or

- Avsaknad av M3 beaktas ej

 

Allvarliga fel:

 

- Delvis opigmenterad nostryffel

- Klent nosparti

- Spetsigt nosparti

- Böjd nosrygg

- Tänder:

- Osymmetrisk avsaknad av två P2or

- För stora eller för djupt liggande ögon

- Inte tillräckligt mörka ögon

- För korta öron

- Brant kors

- Svans som är krökt över ryggen

- För raka bakbensvinklar

- Flytande eller långsträckta rörelser

- Gles, mjuk eller sträv päls

- Obestämbar eller ojämn pälsfärg: Svartgrå eller vitgrå hos

  grå pudel, blekt hos aprikosfärgad och röd pudel, beige eller

  mycket mörkt brun hos brun pudel.

 

Diskvalificerande fel:

 

- Aggressiv eller extremt skygg

- Helt avpigmenterad nostryffel

- Avsaknad av typ särskilt avseende huvudet

- Över- eller underbett

- Tänder:

- Avsaknad av en framtand eller en hörntand eller en rovtand

- Avsaknad av en P3 eller en P4

- Avsaknad av tre premolarer eller fler (gäller ej P1or)

- Medfödd svanlöshet eller tillbakabildad svans

- Sporrar eller spår av sporrar på bakbenen

- Päls som inte är enfärgad

- Vita fläckar och vitt på tassarna

- Mankhöjd över 62 cm för storpudel och under 23 cm för

  toypudel

- Varje tecken på dvärgväxt: äppelskalle, avsaknad av nackknöl,

  starkt markerat stop, utstående ögon, alltför kort och uppnäst

  nosparti, tillbakabildad underkäke, flyende haka

- Nästan obefintlig pannfåra

- Mycket tunn benstomme hos toypudel

- Ringlad svans med spets som faller ner över flank eller kors.

 

 

Nota bene:

 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg

eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar:

 

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.

 

Tillägg till standarden

Tillåtna utställningsfrisyrer

Lejonklippning : Såväl ull- som snörpudel skall vara klippta på

bakdelen fram till revbenen. Andra klippta partier skall vara: nospartiet

på ovan- och undersidan från och med nedre ögonkanten:

kinderna; fram- och bakbenen utom manschetter eller bollar samt

valfri utformning på bakdelen; svansen, utom en avslutande rund

eller avlång boll. Mustasch föreskrivs för alla pudlar i denna klippning.

Päls på frambenen, s k byxor, är tillåtet.

 

Toilette moderne : Att behålla päls på alla benen är tillåtet på det

uttryckliga villkoret att följande regler respekteras:

 

1. Klippta partier:

a) Längst ned på frambenen från klorna till sporren samt längst ned

på bakbenen till motsvarande höjd. Klippning begränsad till enbart

tårna är tillåten.

b) Huvudet och svansen skall klippas enligt de regler som nämns

under lejonklippning.

Undantagsvis tillåts också för denna klippning:

Kort päls – inte mer än en centimeter i längd – på underkäken.

Denna päls skall vara klippt parallellt med underkäken.

S k bockskägg är inte tillåtet.

Svansboll saknas.

 

2. Avkortad päls:

Avkortad päls som ger ett småvågigt utseende skall finnas på ryggen.

Pälsen får vara mer eller mindre lång, dock minst en centimeter.

Pälslängden skall gradvis öka runt sidorna och högst upp på

benen.

 

3. Toppad päls:

a) På huvudet skall pälsen bilda en lagom hög mössa. Toppad päls

skall också finnas på halsen och bakåt till manken, samt framåt,

utan avbrott, till de klippta partierna på tassarna, i en tänkt, lätt

snedställd linje från bringans översta del. Överst på öronen kan

pälsen kortas med sax eller klippas medhårs till maximalt 1/3 av

deras längd. Nedre delen av öronen skall lämnas bepälsade och

pälslängden skall öka uppifrån och nedåt för att sluta i en frans,

som får jämnas.

b) På benen lämnas byxor, som har en markerad, prydlig övergång

mot tassarnas klippta partier. Pälslängden skall öka gradvis

uppåt för att på skuldrorna liksom på låren nå en längd av 4-7 cm

i utdraget skick. Pälslängden skall vara i proportion till hundens

storlek, men får inte ge ett pösigt intryck. Byxorna på bakbenen

skall låta pudelns typiska vinkling framträda.

 

 

Engelsk klippning : Engelsk klippning är lejonklippning med motiv

på bakstället i form av ”armband” och ”manschetter”. Avgränsningar

mellan motiven behöver inte finnas. På huvudet kan finnas

längre päls, s k top knot. (Det är förbjudet att preparera huvudpälsen

med hårspray eller andra produkter.) Mustasch kan finnas.

Avsaknad av mustasch är tillåtet.

 

Inga former av fantasiklippning som gör avsteg från standarden är

tillåtna. Oavsett vilken standardenlig frisyr som hunden har skall

frisyren inte tillåtas påverka bedömningen, utan alla hundar i samma

klass skall bedömas tillsammans oavsett klippningen.

 

Pudlar som inte är klippta enligt standarden kan inte prisbedömas

på officiell utställning. Diskvalificeringen gäller bara för det tillfälle

då hunden inte är klippt enligt reglerna.

 

 

Utanför Standarden

 

FCI circular 95/2007 10/9-2007


The Société Centrale Canine (France) informs all the member organisations and contract partners of the following: the PUPPY clip, which is a preparatory stage to the different clips described in the breed standard of the poodle is totally accepted at shows. Consequently, poodles which are shown with this clip are eligible for any qualification provided that they meet the breed standard´s requirements

 

Rasstandarden är kopierad från pudelklubben